15 366 mebli od 63 producentów
22 000 opinii klientów
Internetowy Salon. Internetowe Ceny.
DANE KONTAKTOWE

Dane firmy

Adres firmy

Adres

Omega Meble Sp. z o.o.
Ul. Nowy Świat 27
32-020 Wieliczka

NIP: 683-198-05-18
REGON: 120311780
Numer konta

Numer konta

PKO Bank Polski 28 1020 2892 0000 5302 0458 1114

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000261191
Kapitał zakładowy / wpłacone udziały 200 000,00 PLN